P r o  f i r m y

Aktuální stav

V současné době spolupracujeme s několika firmami, které poskytují masáže jako benefity svým zaměstnancům. Dojíždíme buď do jejich provozovny, kde máme zřízenou místní masérskou místnost či jejich zaměstnanci dojíždí do naší masérny. Navázané vztahy jsou dlouhodobé a od zaměstnanců máme velmi pozitivní reakce. Na požádání můžeme poskytnout i reference.

Při sedavém či fyzicky náročném zaměstnání masáže zaměstnancům pomáhají ulevit od bolestí a problémů zad, zablokování krční páteře apod. Přijďte to také vyzkoušet!

V případě zájmu o spolupráci rádi nabídneme zkušební masáže - buď v naší masérně nebo přijedeme s mobilním lehátkem k Vám.

Rádi dorazíme i na Vaše firemní akce!

Možnosti náhradního plnění

Odměňte své zaměstnance příjemným bonusem ve formě poukazů na masáže. Platba je možná fakturou a navíc odběrem našich služeb můžete splnit svou povinnost náhradního plnění.Více zde:

TyfloCentrum Ústí nad Labem trvale zaměstnává přes 50 % hendikepovaných pracovníků a může svým odběratelům poskytovat náhradní plnění.

Náhradní plnění mohou poskytovat všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP a TZP (těžká zdravotní postižení), nebo osoby se zdravotním postižením, které jsou samostatně výdělečně činné a nemají jiné zaměstnance.

Zákon stanovuje limit ve výši 36ti násobku průměrné mzdy za 1. - 3.Q předcházejícího kalendářního roku, a to za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižením.

Náhradní plnění definuje § 81-84 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, jsou povinni zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel nedokáže povinná 4 % se zdravotně postižených osob zaměstnat, může si tuto povinnost splnit odvodem do státního rozpočtu nebo tzv. náhradním plněním, tedy odběrem výrobků a služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením nebo kombinací uvedených způsobů.

Náhradní plnění za 1 povinného zaměstnance OZP splníte zakázkami, odběrem služeb či výrobků v hodnotě 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3.Q sledovaného roku v národním hospodářství. Způsob plnění povinného podílu (dokumentace o zaměstnávání OZP nebo dokumentace o náhradním plnění nebo odvod do státního rozpočtu) se musí prokázat na příslušném místním úřadu práce do 15. února následujícího roku. To znamená, že např. náhradní plnění 2014 se musí doložit do 15. února 2015 (Uznatelná je úhrada do data oznámení - 15. 2.). Počet osob, který si může odběratel započítat nesmí být vyšší, než skutečný počet zaměstnanců dodavatele. Odběratel si může započítat počet, který je v jednotlivých čtvrtletích potvrzen dodavatelem jako nejvyšší.

Odběrem služeb našeho masážního salonu si můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a nemusíte platit odvod do státního rozpočtu, který činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a navíc můžete svým zaměstnancům poskytnout příjemný benefit ve formě masáže.

Objednejte si termín masáže